ata binmek

v. ride a horse, mount a horse, horse
* * *
ride

Turkish-English dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

  • atlanmak — ata binmek, sefere çıkmak, düşmen üzerine asker sevk etmek; ad u nam kazanmak, şöhret peyda etmek, mersum olmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • atlanmak — ata binmek, atlanmak; bir şeyin üzerine çıkmak, atlaşmak, at haline gelmek, I, 255, 256, 285, 353; I I, 254 …   Divan-i Luqat-i it-Türk Dizini

  • SÜVAR OLMAK — Ata binmek. Yola çıkmak …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • atlanmak — 1. nsz Atlama işi yapılmak Burası atlanacak yer değil! Bu yazıda birkaç satır atlanmış. 2. nsz 1) Ata binmek 2) At edinmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ardlaşmak — ard, arda, ata binmek, yol gitmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • at — is. 1) Atgillerden, binme, yük çekme, taşıma vb. hizmetlerde kullanılan, tek tırnaklı hayvan 2) Satrançta, her yönde siyahtan beyaza ve beyazdan siyaha bir hane atlayarak L biçiminde hareket eden taş Birleşik Sözler at arabası atbalığı atbaşı at… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • — is. 1) Bir sonuç elde etmek, herhangi bir şey ortaya koymak için güç harcayarak yapılan etkinlik, çalışma İş bittikten sonra denize karşı sigara içilir. S. F. Abasıyanık 2) Bir değer yaratan emek 3) Birinden istenen hizmet veya birine verilen… …   Çağatay Osmanlı Sözlük


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.